Карта воды Киева

Контрастні ділянки карти позначають рійони міста Києва де проводився пробовідбір повітря