Екологічна карта Києва

2007-2013 роки

Наведені дані отримані студентами хімічного факультету кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час проведення практичних занять зі спецкурсу "Екоаналітична хімія" для магістрів І року навчання та спеціалістів. Виконання практичних робіт забезпечували доц. к.х.н. Зуй М.Ф., ас. к.х.н. Лелюшок С.О., інж. Желіба О.М., інж Тітова Л.О. Лабораторія в якій виконувався аналіз є навчальною і не сертифікована, результати представлені для ознайомлення.

Карта поверхневих вод м. Києва

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"(ДСанПіН 2.2.4-171-10)
Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН 4630-88
ГДК питних та поверхневих вод (doc)
"Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"(ДСанПіН 2.2.4-171-10) (pdf)

Карта грунту м. Києва

Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" ДСанПіН 2.2.7.029-99

Карта повітря м. Києва

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) (ДСП-201-97 )
®Bes inc.